Wat we doen

Arusha Community Support

    Wat we doen

Stimuleren van onderwijs


We helpen kinderen (terug) naar school te gaan middels het betalen van schoolfees, het kopen van een schooluniform en schoolmaterialen. Veel kinderen gaan niet naar school of er is geen geld meer voor sinds de vader het gezin heeft verlaten of is overleden. We helpen de kinderen (terug) naar school te gaan en houden daarna regelmatig contact met de kinderen en hun gezinnen om te controleren of ze nog steeds naar school gaan.  Ook bieden we hulp aan scholen op het gebied van lesmaterialen en andere benodigdheden. 

Alleen met onderwijs kunnen we de kinderen een kans geven op een betere toekomst!


In Tanzania heerst veel armoede. Een groot deel van de mensen leeft op of onder de armoedegrens. Veel gezinnen moeten elke maand de eindjes bij elkaar knopen met een inkomen van  ongeveer 20-25 euro per maand. Hiervan moet onder andere de huur, eten en de school voor de kinderen worden betaald!


Veel moeders staan er alleen voor. De vaders zijn overleden of ze hebben hun gezin verlaten en zijn hun heil ergens anders gaan zoeken. Daarnaast zijn veel grootouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kleinkinderen. De moeders hebben hun kinderen achtergelaten. Ze zijn simelweg niet in staat om voor hun kinderen te zorgen of ze zijn overleden. De achtergebleven familieleden hebben vaak te weinig inkomen om voor de kinderen te zorgen. Stichting Arusha Community Support richt zich daarom op de volgende aandachtsgebieden:


Helping the vulnerable families & children of Tanzania

Wat doen we

  • Onderwijs stimuleren
  • Hulp bij income generating
  • Voorzien in eerste levensbehoeften


Stichting Arusha Community Support - info@arusha-community.com - Bank: NL 16 RABO 0142 5973 33 - KVK 59371005

Donaties

We ontvangen geen financiĆ«le steun van de overheid. We zijn afhankelijk van donaties en giften. Wilt u ons steunen?  U kunt uw bijdrage overmaken op:

St. Arusha Community Support

NL 16 RABO 0142 5973 33

Hulp bij income generating


We bieden hulp aan arme gezinnen in onze gemeenschap met income generating projecten. We bouwen kippenhokken en doneren kippen of geiten. De eieren kunnen worden verkocht, evenals de kippen die worden gefokt. Ook de melk van de geit levert een inkomen op. Een andere mogelijkheid is het helpen bij het opstarten van een business, zoals een groentekraam. Op deze manier helpen we gezinnen een inkomen te genereren en financieel onafhankelijk te worden.

Voorzien in eerste levensbehoeften


Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd en eten en drinken. Maar dat is in Tanzania helemaal niet zo vanzelfsprekend. Hoe betaal je de huur, het eten en de school van je kinderen als je inkomen slechts 20 tot 25 euro per maand is? Hoewel we ons met name  richten op lange termijn hulp (income generating en onderwijs) ontkom je er niet aan dat situaties soms zo schrijnend zijn dat  er direct hulp nodig is. Zo helpen we diverse gezinnen met het vinden van een huis, betalen we de huur enkele maanden vooruit of doneren we voedselpakketten.